Hizmetler

Tekrar Bağlantı Şifası, enerji, ışık ve bilgiden oluşan, herşeyi kapsayan evrensel Tekrar Bağlantı Şifası-frekanslarıyla girilen etkileşimin sonucu olarak gelişen, mükemmel bir “Dengeye Geri Dönme” durumudur. Bedenin, zihnin, duyguların ve ruhun şifalanmasını sağlayan yeni frekansları kullanır ve çoğu zaman yaşam değiştirici bir deneyimdir.

daha fazla

The Reconnection – Tekrar Bağlantı, kişisel gelişimimizi sağlamak ve hızlandırmak, hayatımızın anlamına dair içgörüler kazanmak ve özellikle de hayat amacımızı bulmak üzere evrenin mükemmelliyetine – esasen daha önceden varolmuş – bağlantımızı yeniden temin etmektir.

Tekrar Bağlantı, bizim ruhsal evimize bağlantımızdır.

daha fazla 

Access Barlar başımızın üstünde bulunan 32 noktadır. Bu noktalarda (Bars) yaşamımızda anlam yüklediğimiz, önem verdiğimiz tüm duygularımız, düşüncelerimiz, hislerimiz, inançlarımız, kararlarımız beynimizde depolanarak, bir elektrik yükü oluştururlar. Her noktanın hitap ettiği belli yaşam alanları vardır. Bunlardan bazıları zaman, farkındalık, yaratıcılık, güç, kontrol, ilişkiler, şifa, yaşlanma, cinsellik, para vs. olarak sayılabilir.

Bir Bars seansında bu noktalara hafifçe dokunularak aktif hale getirilmeleri ve bu şekilde sözü edilen enerji birikiminin serbest bırakılması ile vücudunuzdaki blokajların çözülmesi sağlanır.

daha fazla

Kalbimiz vücudumuzun enerjik orta noktasıdır. Bedenimizdeki en büyük elektromanyetik güce sahip olarak, bütün “Rezonans Alanı”mızı enerji ve bilgiyle doldurup besler. Rezonans Alanımız hangi insanları ve durumları hayatımıza çekeceğimizi veya çekmeyeceğimizi belirleyen alandır. Bu şekilde kalbimiz, hayatımızı ne kadar büyük bir sevinç, neşe ve kolaylıkla yaşayabileceğimizi belirleyen en güçlü faktördür. Kalp duvarlarının çözülmesiyle hayatımızda inanılmaz şeyler yaşanabilir; eski blokajlar çözülebilir, hatta hastalık ve ağrılar bile bir günden diğerine iyileşebilirler.

daha fazla

Girilen her ilişkide iki insanın, iki ruhun arasında eterik, enerjik bir bağ oluşur. Sıklıkla bu bağlardan negatif ve zehirli enerjiler iki yöne birden akarak söz konusu iki kişiye de bir çok yönden zarar verirler. Bu bağların çözülmesi çok yönlü bir problemin çözülmesine yardımcı olabilir. Bağ kesme işleminde kesilenler sadece negatif enerjilerin aktığı, kişiye ve karşısındakine zarar veren bağlar. Sevgi bağları hiç bir zaman kesilmiyor ve zarar görmüyor.

daha fazla