Eterik Bağ Kesme, Karma Çözme Çalışması

Eterik kordon bağınızı keserek karmanızı çözün

Ruhlarımız sonsuz varlıklar olarak tekâmülü yolunda birçok hayat deneyimi ediniyor. Bunlar yaşanmış çok çeşitli hayatlardan ve ruhun her bedenlenmesinde seçtiği ailenin genlerinden gelebiliyor. Ruhun bu yolculuğunda edindiği her deneyim, yaşadığı her acı, üzüntü, bedensel ve duygusal yaralanma, nefret, kin, öfke vs. gibi duygu ve düşünceler de onunla birlikte taşınarak, akabindeki tekrar bedenlenmede varlıklarını sürdürüyorlar; ta ki bir şekilde şifalanıncaya kadar… Yaşamın doğası gereği ruhun edindiği bu tecrübeler; acılar, kızgınlıklar, nefret vs. gibi duygular çoğunlukla çevresindeki iletişime girdiği başka kimselerle yaşanıyor. İşte bu, artık herkes tarafından tanınan “Karma” olgusunu oluşturuyor. Karma, ruhun üzerinde taşıdığı ateşten bir gömlek misali onu hep rahatsız ediyor. Bu yüzden her ruh, bu karmik yükü şifalandırmaya çalışıyor. Bu sebeple de, hemen her tekrar bedenlendiğinde, kendisiyle bir şekilde karma oluşturmuş diğer ruhlarla birlikte dünyaya geliyor.

Yaşanılan her ilişkide, ruhun diğer ruhla arasında enerjik bir bağ oluşuyor. Sözünü ettiğimiz karmik tecrübeler, eğer şifalandırılmadılarsa, bu bağlar aracılığıyla taşınarak, bir dahaki bedenlenmede diğer ruhla/kişiyle olan ilişki üzerinde etkili olmaya başlıyor. Birlikte yaşanan her hayatla diğer ruha uzanan bu bağlar – şifalandırılamadıkları müddetçe – gittikçe daha da büyüyor ve güçleniyorlar.

Mevcut olan ve şifalandırılmayan bu eterik karmik bağlar kişinin ilişkileri, işi, sağlığı gibi yaşamının çeşitli kısımlarında problemlere yol açıyor. Eterik bağlar sadece kişilerle oluşmuyor. Mekânlarla, yerlerle ve bazen hatta durum ve olaylarla da eterik bağlar oluşabiliyor.

Bu tür sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi eterik kordon bağlarının kesilmesiyle mümkün oluyor. Bazen – bağın kalınlığına ve gücüne bağlı olarak – bir tek seans bile çok yönlü bir problemin çözümünü sağlayabiliyor. Bu bağ kesme işleminde kesilenler sadece negatif enerjilerin aktığı, kişiye ve karşısındakine zarar veren bağlar. Sevgi bağları hiç bir zaman zarar görmüyor.

daha fazla bilgi

Karşılığı

Bir Karmik Kordon Bağı Kesilmesi seansının karşılığı (saati) CHF 111.- dır.

Negatif enerjilerin aktığı kordon bağlarından özgürleşebilmeniz, sağlıklı ve mutlu bir akışta olabilmeniz için sizinle birlikte de çalışmaktan büyük mutluluk duyarım!