Tekrar Bağlantı Şifası

Nedir?

Bir Tekrar Bağlantı Şifası seansı sayesinde fiziksel bedenin kendi doğal dengesine ve aslen kendine ait titreşime geri dönmesine olanak sağlanıyor. Bu haldeyken söz konusu olan blokajlar seansı alan kişi için en doğru olacak şekilde çözülüp açılıyor. Bu şu demek; Tekrar Bağlantı Şifası frekanslarıyla – eğer seansı alan kişi bunu almaya hazırsa – her zaman bir şifa oluşuyor. Bununla beraber şifanın her seferinde görünür olması gerekmiyor. Yani – bunun da oldukça sık bir şekilde yaşanmasına rağmen -, şifanın kendini anında iyileşen bir fiziksel ya da psikolojik semptom olarak göstermesi şart değil. Şifa kendini yükselen yaşam enerjisi, yaşam kalitesinin artması, kişiye iyi gelmeyen durumları bırakmak ya da sadece daha fazla mutluluk duygusu olarak da gösterebilir.

Şifa direkt olarak Tanrıdan/evrensel zekadan- ya da siz nasıl adlandırmak istiyorsanız -, tam seansı alan kişiye uygun olarak geldiği için, Tekrar Bağlantı Şifası bebekler ve hayvanlarda da büyük bir gönül rahatlığıyla uygulanabilir.

 Tekrar Bağlantı Şifası, enerji, ışık ve bilgiden oluşan evrensel Tekrar Bağlantı Şifası-Frekanslarıyla girilen etkileşimin sonucu olarak gelişen mükemmel bir dengeye geri dönme durumudur. 

Tekrar Bağlantı Şifası evrenin bolluğu ve özümüzle yeniden bağlantı kurduğumuzda ortaya çıkan bir şifa formudur.

Nasıl yapılır?

Tekrar Bağlantı şifası çalışmasında danışanım en rahat ettiği pozisyonu (tercihen uzanarak, olmuyorsa oturarak) aldıktan sonra, öncelikle ona has şifa enerjilerinin akabilmesi için Tekrar Bağlantı Şifası Frekanslarının alanına bağlanarak, gelen enerjileri ona dokunmadan iletiyorum. Bu esnada enerjilerin yönlendirdiği şekilde ya vücudunun çeşitli bölgelerine yoğunlaşıyor, ya da genel olarak enerjinin belli bir noktadan tüm bedene ve enerji alanına yayılmasını sağlıyorum. Her birimiz farklı bireysel özellikler taşıdığımız için çalışma esnasında danışanlarımın yaşadıkları tecrübeler de farklılıklar gösteriyor. Her bireyin bu seans esnasındaki deneyimleri kendine özgü ve eşsizdir. Bununla birlikte genel anlamda en sık yaşananlar olarak büyük bir huzur ve barış duygusu, bedende farklı bölgelerde karıncalanma, seğirme, sıcaklık ya da soğukluk gibi hisler, çeşitli renkler ya da resimler görme, bazen herhangi bir ses duyma, biraz daha nadir olarak da odada olmayan tarif edilemeyecek güzellikte kokular algılamak, sayılabilir.

Tekrar Bağlantı Şifası seansı uzaktan şifa uygulaması olarak da alınabilir.

Karşılığı

Yaklaşık 45 dk. süren bir Tekrar Bağlantı Şifası seansının – ofisimde ya da uzaktan – karşılığı CHF 120.-’dir.

Takip eden her yarım saat için CHF 60.- hesaplanır.

Daha Fazla Bilgi

Bir bütün olarak iyileşme ve yaşamda ilerleme

Tekrar Bağlantı Şifası, enerji, ışık ve bilgiden oluşan evrensel Tekrar Bağlantı Şifası-Frekans spektrumuyla girilen etkileşimin sonucu olarak gelişen mükemmel bir dengeye geri dönme durumudur demiştik. Tekrar Bağlantı Şifası bedenin, zihnin, duyguların ve ruhun şifalanmasını sağlayan yeni frekansları kullanır ve çoğu zaman yaşam değiştirici bir deneyimdir. 

Buradaki ilk temel öğe enerjidir. Bizler temelde, doğal olarak enerjiden oluşuruz. Bedenimiz sıkılaşmış enerjinin bir tezahürüdür.
Işık bu frekanslarda biz ve evren arasındaki rezonans ve iletişimi sağlar.
Bilgi ise bu etkileşim esnasında, enerji ve ışık frekanslarına yerleşmeyle akar. Bu gerçekten hissedilebilir ve ölçülebilir bir durumdur.

Bilim bir taraftan Tekrar Bağlantı Şifasının nasıl oluştuğunu anlamak üzere araştırmalar yapmaya devam ederken, diğer taraftan bir düzineden fazla uluslararası araştırmanın sonuçlarıyla etkileri hali hazırda teyit edilmiş durumdadır. Burada sadece iki örnekten bahsetmek istiyorum:

Dr. Konstantin Korotkov yaptığı bir dizi deneyin sonuçlarını topladığı kitabı „Science Confirms Reconnective Healing“de, Tekrar Bağlantı Şifası almış kişilerin bağışıklık sistemi, beden enerjisi, psikolojik durumu ve stres düzeylerinde ölçülebilir değişiklikler gözlendiğini anlatmaktadır. Korotkov’a göre teste tabii tutulan grupta ilk seanstan 10 gün sonra sözü edilen alanlarda istatistik açıdan önemli ölçüde olumlu değişimler olmuştur. Bu da Tekrar Bağlantı Şifasının sağlık durumu üzerindeki uzun süreli ektilerini kanıtlamaktadır.

Standfort Üniversitesinin emekli Profesörü Dr. William Tiller ise şu şekilde açıklıyor: Bilgi Tekrar Bağlantı Şifası-Frekanslarıyla taşındığında bir uyum ve düzen oluşturur. Başka bir değişle içimizde daha büyük bir harmoni ve denge oluşur.

Tekrar Bağlantı Şifası-Frekansları enerji bedenine uyumlandığında daha çok ışık yayarak, daha yüksek bir ışık seviyesinde titreşiyoruz. Bu esnada DNA’mızın da yeniden yapılandığı gözlenmiştir.

Bu zekanın – bu frekansların – dili bize alma/algılama yetimizi yükseltecek güçte bir tarz ve şekilde ulaşır. Her şifa seansı hayatınızın, ailenizin, içinde bulunduğunuz toplumun ve gezegenin bilincine, uyumuna ve harmonisine katkıda bulunur.

Şifa: Mükemmel balansa geri dönüş

Tekrar Bağlantı Şifası şifa tanımına yeni bir anlayış getiriyor.
Şifa kelimesinin ingilizcesi „Healing“in kökü „wholeness“ kelimesinden gelir ve bütünlük anlamını taşır. Bu tanımla şifa, bir bütün olarak neşe, sevgi ve bolluk içinde yaşamak için, kendi gerçeğimiz ve bilgeliğimizle uyum içinde, yaradılışla hissedilir bir bağlantıda kalarak hayatımızın her alanında ve varoluşumuzun her seviyesinde farkedilir biçimde ilerlemek demektir.

Tekrar Bağlantı Şifası şu ana kadar bilinen tüm şifa enerjileri formlarının çok daha ötesindedir. Bunun tek sebebi sadece muhtemelen muhteşem bir tedavi metodu olmasında değil. Hayır, bundan daha da ötesi: bu şifa şu ana kadar dünya üzerinde hiç bulunmamış frekanslarla bir buluşmadır da aynı zamanda. Tekrar bağlantı şifası daha derinlerdeki bilinç seviyelerine girişi mümkün kılarak bütün yaratılışı boydan boya kuşatan evrensel zeka ve enerjiye ulaşmayı sağlar.

Tekrar Bağlantı Şifası®, kendi  öz gerçeğimiz ile bağlantımızı yeniden oluşturan, varlığımızın tüm parçalarına ulaşmamızı sağlayan ve tüm evrenle bağlantı kurmamıza yardım eden çok boyutlu bir şifa çalışmasıdır. Şifa çalışmasının etkili olması inanca bağlı olmadığından ve kişinin olayı kontrol altında tutma gibi bir gerekliliğinin olmamasından dolayı da son derece başarılı neticeler elde edilmektedir. Hatta beklenti olmadığı zaman daha da iyi neticeler alınmaktadır. Aşırı beklenti enerji blokajı oluşturabilir. Serbest bırakmak en uygunudur. Bu şekilde iyileşme, evren tarafından seçilen ve sadece size uygun olan en mükemmel biçimde gelir.

Yine de somut birkaç örnek vermek gerekirse:

 • Tükenmişlik sendromu
 • Kanser
 • Kronik ağrılar (yaralanmalar da dahil olmak üzere)
 • Durağanlık ve taleplerin altında ezilme duygusu
 • Depresyon
 • Sevilen bir kişiyi kaybetmek gibi zorlu yaşam dönemleri
 • Stres ve endişeler gibi duygusal problemler
 • Kronik hastalıklar
 • İlişkilerde yaşanan problemler
 • Diğer terapilere ek önlem olarak
 • İyileşmenin hızlandırılması (ameliyat öncesi ve sonrasında)
 • Yaşam amacını (tekrar) keşfetmek

Burada Tanrı/evrensel zeka – ya da siz kendisine ne ad veriyorsanız – yaradılışın temelini atmış olan güç sizin için gelmesi en uygun olan şekilde şifayı yolluyor.
Eric Pearl bunu şu şekilde dile getiriyor: „ Eğer şanslıysanız şifanız tam sizin umduğunuz biçimde gerçekleşebilir. Eğer gerçekten şanslıysanız, şifanız sizin hayal bile edemeyeceğiniz bir şekilde, evrenin sizin için seçtiği, sadece size özel olan bir biçimde gelir.“

Daha fazla bilgi için enternasyonal resmi Websiteyi inceleyebilirsiniz: www.TheReconnection.com