Karma Çözme

Nedir?

Ruhlarımız sonsuz varlıklar olarak tekâmülü yolunda birçok hayat deneyimi ediniyor. Bunlar yaşanmış çok çeşitli hayatlardan ve ruhun her bedenlenmesinde seçtiği ailenin genlerinden gelebiliyor. Ruhun bu yolculuğunda edindiği her deneyim, yaşadığı her acı, üzüntü, bedensel ve duygusal yaralanma, nefret, kin, öfke vs. gibi duygu ve düşünceler de onunla birlikte taşınarak, akabindeki tekrar bedenlenmede varlıklarını sürdürüyorlar; ta ki bir şekilde şifalanıncaya kadar… Yaşamın doğası gereği ruhun edindiği bu tecrübeler; acılar, kızgınlıklar, nefret vs. gibi duygular çoğunlukla çevresindeki iletişime girdiği başka kimselerle yaşanıyor. İşte bu, artık herkes tarafından tanınan “Karma” olgusunu oluşturuyor. Karma, ruhun üzerinde taşıdığı ateşten bir gömlek misali onu hep rahatsız ediyor. Bu yüzden her ruh, bu karmik yükü şifalandırmaya çalışıyor. Bu sebeple de, hemen her tekrar bedenlendiğinde, kendisiyle bir şekilde karma oluşturmuş diğer ruhlarla birlikte dünyaya geliyor.

Yaşanılan her ilişkide, ruhun diğer ruhla arasında enerjik bir bağ oluşuyor. Sözünü ettiğimiz karmik tecrübeler, eğer şifalandırılmadılarsa, bu bağlar aracılığıyla taşınarak, bir dahaki bedenlenmede diğer ruhla/kişiyle olan ilişki üzerinde etkili olmaya başlıyor. Birlikte yaşanan her hayatla diğer ruha uzanan bu bağlar – şifalandırılamadıkları müddetçe – gittikçe daha da büyüyor ve güçleniyorlar.
Mevcut olan ve şifalandırılmayan bu eterik karmik bağlar kişinin ilişkileri, işi, sağlığı gibi yaşamının çeşitli kısımlarında problemlere yol açıyor. Eterik bağlar sadece kişilerle oluşmuyor. Mekânlarla, yerlerle ve bazen hatta durum ve olaylarla da eterik bağlar oluşabiliyor.

Bu tür sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi eterik kordon bağlarının kesilmesiyle mümkün oluyor. Bazen – bağın kalınlığına ve gücüne bağlı olarak – bir tek seans bile çok yönlü bir problemin çözümünü sağlayabiliyor. Bu bağ kesme işleminde kesilenler sadece negatif enerjilerin aktığı, kişiye ve karşısındakine zarar veren bağlar. Sevgi bağları hiç bir zaman zarar görmüyor.

Başka kişiler ve durumlara uzanan, gücümüzü elimizden alan, olumsuz ve zehirli enerjilerin aktığı eterik bağların kesilerek ilişki ya da durumun şifalandırılması.

Nasıl yapılır?

Bir eterik bağ kesme çalışmasında ışıklı ruhani enerjilerle, meleklerle birlikte çalışıyorum. Bunun için önce elimle auranızı tarayarak şifalandırılması gereken bağı buluyor, meleklerin ve rehberlerinizin de yardımıyla bu bağlantının oluşmasına sebebiyet vermiş ve dönüşmesi gereken tüm yemin, söz ve anlaşmaların vs. ortaya çıkarak temizlenmesini ve dönüşmesini sağlıyorum. Bu bağla ilgili kişi ve durumların da affedilmesinden sonra, yine melekler ve rehberlerinizin yönlendirmesiyle bağı oluşturan, uzaklaştırılmış olumsuz enerjilerin yerine, yeni ve olumlu enerjileri yerleştiriyorum. Çoğunlukla bu çalışma esnasında sesimle de şifa alanını genişletmeye yönlendiriliyorum. Burada ruhani alemden sadece size özel olan, benim de seslendirdiğim bir melodi geliyor. Çünkü sesin gücü ve frekansları yerleşmiş enerjik yapıları gevşeterek şifanın demirlenmesini kolaylaştırıyorlar.

Karma çözme seansı uzaktan çalışma olarak da uygulanabilir.

Negatif enerjilerin aktığı kordon bağlarından özgürleşebilmeniz, sağlıklı ve mutlu bir akışta olabilmeniz için sizinle birlikte de çalışmaya canı gönülden hazırım!

Karşılığı

Bir Karmik Kordon Bağı Kesilmesi seansının karşılığı (saati) CHF 111.- dır.

Daha fazla bilgi

Karmik Bağ nedir ve nasıl oluşur?

Artık bilimsel olarak da kanıtlandığı ve bildiğimiz gibi var olan her şey enerjiden yaratılmıştır. Bu şekilde bizler de sadece fiziksel bedenimizden oluşmuyoruz. Fiziksel bedenimizin yanı sıra eterik, zihinsel, duygusal ve spiritüel gibi başka birçok enerjik bedene de sahibiz. Fiziksel bedenimiz ruhumuzu taşıyarak, onun tekâmülü yolunda bu yaşamda edinmek istediği tecrübeleri yaşayabilmesine olanak sağlıyor. Yaşanılan her şey de var olan her şey gibi enerjiden oluşuyor ve bilindiği gibi enerji asla kaybolmuyor. Bir kez üremiş, ortaya çıkmış enerji, belki form değiştirerek de olsa, varlığını sürekli olarak devam ettiriyor. Bu şekilde düşünülmüş her düşünce, hissedilmiş her duygu ve yaşanmış her olay da enerji olarak evrendeki, akaşık kayıtlardaki yerini alıyor.

Elbette kendisiyle negatif karma oluşmamış ya da olanı şifalandırılabilmiş ruhlar da oluyor kişinin çevresinde. Bu ruhlar, kişinin bu hayatta ihtiyaç duyduğu yardımı ve desteği sevgi formunda veriyorlar. Diğerleri ise – aslında ruhsal bazda yine büyük bir sevginin göstergesi olarak – söz konusu ruhun bu karmalardan edinmesi gereken yaşam derslerini alabilmesi için sevilmeyen, zorlayan kişiler olarak beliriyorlar o kişinin hayatında. Bu ruhlar genellikle o kişinin ebeveynleri, kardeşleri, eşi, çocukları, yakın arkadaşı, patronu vs. gibi en yakın çevresindeki kişiler olabiliyor.

Karmik bağın ne zararı var?

Mevcut olan ve şifalandırılmayan eterik karmik bağlar kişinin ilişkileri, işi, sağlığı gibi yaşamının çeşitli kısımlarında problemlere yol açıyor. Örneğin, çok severek birlikte olduğu eşiyle/partneriyle kendisinin de anlayamadığı ve çözemediği sıkıntılar, kavgalar, problemler yaşıyor. Ya da işinde ne kadar uğraşsa ve başarılı olsa da terfi edemiyor ya da hak ettiği değeri göremiyor. Aynı şekilde psikolojik ya da bedensel çeşitli sorunlar, hastalıklar ortaya çıkabiliyorlar.
Kendini tekrarlayan, yaşanan her olumsuz tecrübe, ruhun zamanla kendisiyle ilgili yanlış, negatif, zararlı düşünce, davranış ve inanç kalıpları oluşturmasına da yol açıyor. Bu yüzden, bazen çevremizdeki kişiler değişse de yaşadığımız problemler aynı kalıyorlar veya kendilerini tekrarlıyorlar. Bunların yanı sıra çok sıklıkla – özellikle enerji emen yapıdaki kişilerle birlikte olunduğunda – kişi kendini güçsüz ve “pili bitmiş” gibi hissedebiliyor.

Bu bağların kesilmesiyle ruh tekâmül yolunda ilerlemeye devam edebiliyor. Aynı zamanda bunu yaşadığı fiziksel hayatta da bariz olarak fark ediyor. O zamana kadar zorlayan ilişkiler dönüşüp, ya sevgi dolu bir şekilde devam ediyor ya da sonlanarak her iki kişinin de yollarına devam edebilmelerine olanak sağlıyor. İş’te çoktan hak edildiği halde gerçekleşmemiş terfiler olabiliyor ya da bölüm ya da iş yeri değiştirilerek kişiye daha fazla doyum veren yeni bir iş alanı veya imkânı doğabiliyor. Bunlara paralel olarak kişi şifalanmasının önündeki blokajları kaldırabildiği için sağlığında da olumlu aşamalar kaydedebiliyor.
Mekanlar ve olaylarla oluşan karmik bağların kesilmesiyle de birlikte, örneğin, kişi hakkında aslında çok hayırlı olacak bir ev/yer/şehir/ülke vs. değişikliğinin de yolu açılabiliyor.