Tekrar Bağlantı

Nedir?

Tekrar Bağlantı gerçekte kim olduğumuz, burada oluş amacımız, en gizli dileklerimiz ve bunları anlamamıza, gerçekleştirmemize yarayacak yeteneklerimiz hakkında büyük bir berraklığa ulaşmamızı sağlayabilir. Yaşamımız başka bir anlam kazanarak, gerçek benliğimiz ve olan herşeyle bağlantımıza ilişkin içgörüler kazanırız. Yeteneklerimiz ve aslında kendimize ve dünyaya asıl nasıl hizmet etmek istediğimiz bir anda netleşip, istersek hayatımıza yeni bir yön vermemizi, yeni yollara gitmemizi mümkün kılabilir. Çünkü artık korkudan değil, sevgiden yola çıkarak, kalbimizin sesine uygun hareket ederiz. Bu bizim akışta kalmamızı, daha güçlü sezgiler ile hayatımızı daha başarılı bir şekilde yaşamamızı mümkün kılar.

Tekrar Bağlantı kelimenin tam anlamıyla benzersiz bir deneyimdir. Çünkü yukarıda belirtilmiş olan meridian-aksiyatonal hatlar – hayatta sadece bir kez – birbirini izleyen 2 seans aracılığıyla tekrar oluşturulur. Bu seansların 48 saat içinde yapılması gerekmektedir.

Tekrar Bağlantı vücudumuzdaki – akupunktur çizgileri de denen – meridyen-aksiyatonal hatlarının yenilenmesi ve dünya üzerindeki Ley hatlarına (dünyayı saran bir tür enerji ağı) ve dünyamızın dışını çevreleyen galaktik enerji ağına bağlantısının tekrar oluşturulmasıyla sağlanır.
Aksiyatonal hatlar sonsuza uzanan, ışık ve tondan oluşan enerji hatlarıdır. Bunlar akupunktur meridyenleri boyunca uzanır ve cilt üzerinde bulunan, top şeklindeki elektromanyetik enerji dönüleri olan dayanak noktaları üzerinden bu meridyenlere bağlanırlar. Aksiyatonal hatlar zaman sınırlarının ötesindeki bir zeka bilişim ağının parçalarıdır ve paralel boyutlarda var olan bir dolaşım sistemine aittirler. Bu dolaşım sistemi insan bedeninin yenilenme fonksiyonları için ihtiyaç duyduğu temel enerjiyi sağlar. Tekrar Bağlantı seansları için büyük bir titizlikle ve tam doğrulukla uygulanması gereken bir prosedür mevcuttur.

The Reconnection – Tekrar Bağlantı bizim ruhsal evimize bağlantımızdır. Bu bağlantı vücudumuzdaki – akupunktur çizgileri de denen – meridian-aksiyatonal hatlarının dünya üzerindeki Ley hatlarına ve dünyamızı çevreleyen galaktik enerji ağına bağlantısının tekrar oluşturulmasıyla sağlanır.

Nasıl yapılır?

Tekrar Bağlantı Şifası seanslarında enerji alanını nereden ve ne şekilde tutmam gerektiğine dair içsel olarak yönlendirilirken, Tekrar Bağlantı seansları için büyük bir titizlikle ve tam doğrulukla uygulamam gereken bir prosedür bulunmakta. Bu prosedür içinde hem yukarıda sözü edilen enerji dönülerinin (tekrar) oluşturulmasını ya da tamirini ve hem de meridyenlerin tamamlanmasını sağlıyorum.

Tekrar Bağlantı seansları mutlaka şahsen yapılmalıdır. Yani uzaktan uygulama mümkün değildir.

Bu enerjilerle kontağa girmek ve çalışma şeklini tanımak üzere, Tekrar Bağlantı yapılmadan önce 1 ile 3 arası Tekrar Bağlantı Şifası seansının yapılması tavsiye edilir.

Karşılığı

Tekrar Bağlantı için yapılacak yatırım bütün Avrupa’da tek bir fiyattır; € 333 (2 seans).

Daha fazla bilgi

Kadim bilgilere göre bizler çok uzun bir süre önce dünyaya ve evrene direkt olarak bağlantılıydık. Bu bağlantı sayesinde evrenle enerji, ışık ve bilgiyle oluşan sürekli bir iletişim halindeydik. Bu şekilde evrenin bolluğuna ve mükemmelliği ile kontakta kalıyorduk. Fakat bir zaman sonra bu bağlantılar ve bununla birlikte bizim kendi özümüzdeki bilgeliğe ve yaratıcı gücümüze olan irtibatımız da kesildi. Geriye bu bağlantıların sadece çok ufak ve kırılgan bir bölümü kaldı. Bunlar her ne kadar halen daha evrene uzanan bir kanal olarak görev görseler de bizleri esas mükemmel bağlantının gücüyle doldurup besleyemiyorlar.

Her insan bu dünyaya sadece kendisinin gerçekleştirebileceği, kendine has belli bir görev ve bu görevi yerine getirmesine yarayacak yetiler ve hünerlerle geliyor. Fakat neredeyse hepimiz doğum esnasında bu görevleri unutuyoruz. Bunları gerçekleştirmemize hizmet edecek yetiler ve hünerlerin üstü ise çoğu zaman aldığımız eğitimle kapanarak, onlara ulaşmamız mümkün olmuyor. Çocukluğumuzdan itibaren bize içinde doğduğumuz toplumun belirlediği değerler ve standartlar öğretiliyor. Bu tabii ki bunun tamamıyla yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Lakin bu değerler ve standartlar genel anlamda kişisel bir gelişime olanak sağlayacak hareket özgürlüğünü vermiyor. Kişisel yetilerimiz ve hünerlerimiz değer görüp geliştirilmeye çalışılmıyor. Bu şekilde bu yeteneklerimizi çok az kullanabiliyor, hatta çoğu zaman hiç kullanamıyor, daha da ötesi bunlara sahip olduğumuzu bile bilmiyoruz. Bununla birlikte çoğumuz derinlerde bir yerde başka bir şeylerin daha olması gerektiğini seziyor, hissediyoruz. Bu bizi – bazen kendimize bile itiraf etmediğimiz – bir arayışa yöneltiyor. Bu sezilen ama görünmeyen şeyin ne olduğunu adlandıramadığımız, anlayamadığımız ve bulamadığımız için zaman zaman bunalımlar bile yaşayabiliyoruz.

İşte burada Tekrar Bağlantı dünyevi seyahatimizde yönümüzün ne olması gerektiğine dair bir berraklık sağlayarak bize yardımcı olabilir.